Landschapsarchitectuur

landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur is een vakgebied dat is ontstaan in de moderne maatschappij. Vroeger kon je de natuur zijn gang laten gaan en die zocht zijn eigen weg . Maar aangezien Nederland nu grotendeels is volgebouwd kan dat niet meer. Tegelijkertijd klinkt er een toenemende roep om meer aandacht voor de natuur. Gelukkig kun je gebieden voor meerdere doeleinden tegelijk gebruiken. Dat kan door de beschikbare ruimte op een zo goed mogelijke wijze te verdelen, ofwel landschapsarchitectuur. Dat betekent dat gebieden geschikt moeten worden gemaakt voor multifunctioneel gebruik. Je moet er kunnen wonen en de natuur moet er goed kunnen gedijen.

landschapsarchitectuur

Landschapsarchitectuur gaat op zoek naar symbiose

Bij landschapsarchitectuur wordt voortdurend gezocht naar oplossingen waar zowel de bewoners, gebruikers en de natuur bij zijn gebaat. Als je een gebied vol legt met stenen of asfalt is dat slecht voor de natuur en met name voor de waterhuishouding. Zonder verharde stukken bodem kunnen bewoners en gebruikers zich echter niet op en comfortabele wijze verplaatsen. Dat probleem kan worden opgelost door zoveel mogelijk grondoppervlak te laten begroeien. Op plekken waar veel verkeersbewegingen zijn kan worden gekozen voor een oplossing die toelaat dat water in de bodem doordringt. Het is niet gemakkelijk om oplossingen te bedenken. Daarvoor is deskundigheid op allerlei vakgebieden nodig.

landschapsarchitectuur

Vier vakgebieden bij landschapsarchitectuur

Om in de landschapsarchitectuur goede adviezen te kunnen geven is deskundigheid op vier vakgebieden noodzakelijk. Om maximaal gebruik te kunnen maken van natuurlijk aanwezige kenmerken moet goed naar de geschiedenis van de ontwikkeling van de natuur worden gekeken. Daar kan bij de inrichting van een gebied door de keuze van de planten op worden voortgeborduurd. Landschapsarchitectuur praat ook met bewoners en gebruikers van een gebied. Zij geven aan wat zij een aantrekkelijke woon- en werkomgeving vinden. Daarnaast dragen die gesprekken bij aan een visie voor de infrastructuur.